Phần mềm quản lý kho

Giải pháp phần mềm WMS & hệ thống barcode kiểm soát lượng hàng hóa trong kho giúp đưa đưa ra các báo cáo tình trạng kho (Lượng hàng lưu trữ, lượng hàng xuất, lượng hàng nhập, lượng hàng tồn kho,..), lưu trữ thời gian xuất - nhập hàng và đề xuất vị trí xuất - nhập hàng trong kho dựa trên các thuật toán tích hợp sẵn trong phần mềm cho người quản lý dễ dàng kiểm soát hàng hóa trong kho. Với mỗi một hệ thống sử dụng trong kho vận được kết nối thông qua hệ thống wifi chung của kho vận đảm bảo kiểm soát lượng hàng hóa. Tình trạng hàng hóa trong kho được quản lý thông qua hệ thống server các hệ kho vận, được cập nhật qua hệ thống máy chủ, máy tính bảng và smartphone được truy cập vào hệ thống phần mềm thông qua các tùy biến với mỗi tài khoản được cấp riêng theo chức năng.


Phần mềm WMS kết nối dữ liệu thông tin giữa các thiết bị với nhau trong hệ thống
 

Sử dụng giao diện đơn giản trong việc sử dụng, tìm kiếm tình trạng-thông tin hàng hóa và đưa ra báo cáo mới nhất về hàng hóa cho quản lý kiểm soát liên tục thông qua các thiết bị kết nối cổng internet (Smartphone, máy tính bảng, máy tính).


 

Chức năng quản lý kho nâng cao hiệu suất:

- Quản lý hàng hóa theo barcode để quản lý mọi hoạt động của kho (Kiểm kê, xuất, nhập, các hoạt động điều chuyển) thông qua hệ thống internet.
- Tìm kiếm dễ dàng thông qua việc quét mã vạch để truy xuất thông tin hàng hóa theo các trường dữ liệu.
- Đưa ra các cảnh báo về lượng hàng hóa tồn kho khi làm báo giá hoặc xuất nhập hàng mới.
- Đặt lịch tự động kích hoạt các hoạt động tính khả dụng của sản phẩm hay dự báo đơn hàng

Hotline Zalo Facebook YouTube