Hiện trạng

 

Tình trạng hàng hóa hiện nay: 

Giải pháp TPA đưa ra:

Sử dụng barcode kết hợp phần mềm quản lý WMS

Phân chia khu vực lưu trữ hàng theo loại hàng hóa

Sử dụng giá kệ tiêu chuẩn theo tải trọng - chiều cao
 

Kết quả mang lại:

- Hàng hóa trong kho quản lý chặt chẽ
- Thường xuyên đưa báo cáo và đề xuất hàng hóa xuất/nhập
- Đảm bảo vị trí lưu trữ trong kho
- Dễ dàng tìm kiếm, kiểm đếm hàng hóa
- Tính an toàn cao
- Chi phí vận hành kho thấp
- Thời gian xuất/ nhập hàng tối ưu


Chuẩn hóa quy trình, giảm thời gian xuất/ nhập
 

Hotline Zalo Facebook YouTube