Kho vận tự động-AS/RS

Giải pháp tự động hóa vận hành dựa trên liên kết giữa các thiết bị tự động hóa lại nhau từ quá trình nhập hàng tới xuất hàng nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành kho, giảm tải người vận hành trong kho giúp tăng hiệu quả hoạt động kho vận lên 200-300% so với hệ thống kho vận thông thường khác.
 

Hotline Zalo Facebook YouTube