Kho thường kết hợp phần mềm quản lý WMS và hệ thống Barcode

Các tính năng quản lý kho WMS để hỗ trợ các hoạt động kho hàng bao gồm:

Các đơn vị lưu trữ cá nhân được xử lý và lưu trữ, ví dụ: trọng lượng, kích thước, bao gói, nhãn ID tự động (mã vạch, v.v.) và khoảng không quảng cáo theo địa điểm với ngày sản xuất, mã lô hàng, v.v. nguyên vật liệu, linh kiện chế tạo, lắp ráp, hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng, vv ..;

Vị trí lưu kho, ví dụ, số vị trí cá nhân, trình tự chọn, loại sử dụng (chọn, lưu trữ dự trữ, vv), loại lưu trữ (mỗi trường hợp, pallet), kích thước hoặc dung lượng vị trí, hạn chế lưu trữ (dễ cháy, nguy hiểm cao, vật liệu giá trị, ngoài trời, vv),

Tỷ lệ năng suất lao động dự kiến ​​theo chức năng hoặc hoạt động, ví dụ, trường hợp được chọn theo giờ, v.v.

 

Hotline Zalo Facebook YouTube