Tìm hiểu về kho Slotting

Kho Slotting là kho giá kệ phân chia hàng hóa thành từng khoang rõ ràng, được sắp xếp cẩn thận mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là nâng cao hiệu quả lấy hàng của nhà kho. Việc sử dụng kho chứa đảm bảo mỗi vị trí trong kho được sử dụng tối đa công suất và tối đa hóa công dụng của chúng, nâng cao hiệu quả lấy hàng bằng cách giảm việc đi lại để lấy hàng và đảm bảo các lối đi được tối ưu hóa. Phân bổ sản phẩm hiệu quả cũng đảm bảo ít tắc nghẽn hơn, giảm thiểu tai nạn và ít thiệt hại về vật chất hơn.

Làm thế nào để Slotting kho hàng hiệu quả?

Quy trình kho hàng là chuỗi các bước mà qua đó sản phẩm di chuyển từ nhà sản xuất đến tay khách hàng và Slotting quyết định điều này xảy ra như thế nào. Trước khi chúng ta bắt đầu xem, cách kho Slotting được thực hiện như thế nào, người quản lý kho phải tuân theo các hướng dẫn dưới đây.

Giữ cho sản phẩm chuyển động; tránh bắt đầu và dừng, có nghĩa là yêu cầu xử lý thêm và không gian bổ sung.
Tránh bố cục cản trở dòng chảy trôi chảy.
Xác định và giải quyết các nút thắt đối với dòng chảy

Trong khi nói đến Slotting, một trong những phương pháp phổ biến nhất là tìm xem mặt hàng nào được giao dịch thường xuyên nhất? Điều này rất quan trọng bởi vì chúng ta phải làm cơ sở khía cạnh này. Vì vậy, để có được dữ liệu SKU đang giao dịch với tần suất này, hãy quan sát hồ sơ đơn đặt hàng trong khoảng thời gian 6 tháng hoặc một hoặc hai năm tùy thuộc vào tính khả dụng của dữ liệu và mức độ chính xác. Bạn càng có nhiều dữ liệu thì càng hiểu rõ hơn về các mẫu. Phân tích tương tự cũng cần được thực hiện để hiểu các vị trí kho hàng; Kích thước của những vị trí này là bao nhiêu, loại SKU chúng có thể chứa, làm thế nào để có thể tiếp cận những vị trí này..., để chúng tôi có thể đặt sản phẩm bán nhanh ở vị trí thuận lợi nhất. Bằng cách này, xác định tất cả các SKU và sắp xếp chúng với số không cao nhất của các giao dịch (di chuyển nhanh) đến thấp nhất (các mục di chuyển chậm) và sắp xếp chúng ở các vị trí để đảm bảo một vị trí nhận được số cao nhất trong số các lựa chọn. Tuy nhiên, điều này không đơn giản vì thực tế bản đồ vị trí & SKU đòi hỏi rất nhiều quyết định, ví dụ như giữ các mặt hàng nặng nhất ở các vị trí thấp hơn, giữ các mặt hàng có liên quan và được chọn cùng một nơi, các mặt hàng bảo quản lạnh tại một nơi.... Vì vậy, cuối cùng từ quan điểm vị trí, những gì chúng ta thực sự cần xem xét là chúng ta có thể nhận được bao nhiêu lượt chọn từ một số lượng cụ thể của mặt chọn & từ quan điểm chọn, để có được nhiều lượt chọn nhất với số lượng di chuyển ít nhất.
 

Các loại Slotting trong nhà kho

Có nhiều loại Slotting được thực hiện bên trong nhà kho.

1. Slotting vĩ mô (Macro slotting) - Nó đề cập đến việc tối ưu hóa bố cục tổng thể của một nhà kho. Và nó chủ yếu bao gồm việc sắp xếp hệ thống kệ kho hàng.

macro slotting

Các phương pháp kệ pallet khác nhau, chẳng hạn như giá kệ thông thường, giá kệ mô hình Flying V và giá kệ mô hình xương cá có thể được triển khai tại đây để đạt được tỷ lệ năng suất và thông lượng cần thiết. Ngoài ra, những thách thức cũng thay đổi đáng kể theo quy mô kho hàng, vị trí, tính chất của doanh nghiệp..vv và do đó các chiến lược phân vùng cần phải được thay đổi.

2. Slotting vi mô (Micro slotting) - Nó đề cập đến cách các mặt hàng hoặc pallet riêng lẻ được đặt ở các vị trí cụ thể trong nhà kho (từ khu vực trên xuống đến giá cụ thể).

Với Slotting vi mô, các phương pháp phổ biến nhất là

(a) Phân tích bản đồ nhiệt: Bản đồ nhiệt về bản chất là một công cụ giúp hiểu được mức độ tập trung của hoạt động kho hàng như chọn, đóng gói, di chuyển vật liệu từ nơi này đến nơi khác, tất cả là sự tập trung của lao động tại một nơi theo thời gian. Nó cũng cung cấp một hình ảnh trực quan mạnh mẽ về nơi mà các cơ hội hiệu quả có thể tồn tại trong hoạt động của một nhà kho.

(b) Phân tích ABC: Nguyên tắc Pareto hoặc quy tắc 80-20 trong đó 20% tài liệu tham khảo về sản phẩm chiếm 80% không gian nhà kho và 80% lượng hàng đến từ 20% nhà cung cấp. ABC chỉ cần phân loại skus là A (phần nhỏ của SKU chiếm phần lớn hoạt động), B (quan trọng vừa phải) hoặc C (phần lớn của SKU nhưng chỉ là một phần nhỏ của hoạt động).
 

Hotline Zalo Facebook YouTube